Header Ads

Skema Jawapan Perkembangan Di Eropah Dan Kesannya Terhadap Negara Kita Kertas 3

Skema Jawapan Perkembangan Di Eropah Dan Kesannya Terhadap Negara Kita Kertas 3 | Adakah anda pelajar Tingkatan 5 dan juga bakal menduduki SPM tahun 2017? Anda tahu contoh soalan dan skema jawapan Sejarah kertas 3 SPM? Okay disini dikongsikan adalah skema jawapan kertas 3 Sejarah Perkembangan Di Eropah Dan Kesannya Terhadap Negara Kita.


Skema Jawapan Perkembangan Di Eropah Dan Kesannya Terhadap Negara Kita Kertas 3

Contoh Soalan Perkembangan Di Eropah Dan Kesannya Terhadap Negara Kita 


1. Pengenalan (5 markah)

Jelaskan dengan ringkas tentang latar belakang masyarakat dan Budaya Eropah.

2. Huraikan perkara-perkara berikut :

i. Perkembangan Revolusi Pertanian (15 markah)
ii. Perkembangan Revolusi Perindustrian (15 markah)

3. Jelaskan kesan- kesan Revolusi Pertanian terhadap perkembangan Perindustrian di Eropah. (15 markah)

4. Bagaimanakah perkembangan Revolusi Perindustrian di Eropah mempengaruhi perkembangan di Malaysia dari aspek :
a. Politik (7 markah)
b. Ekonomi (8 markah)

5. Kejayaan negara setelah memanfaatkan Revolusi Perindustrian. Berdasarkan pemerhatian anda,  jelaskan kejayaan yang telah dicapai oleh negara setelah memanfaatkan perkembangan Revolusi Perindustrian dia Eropah. (10 markah)

6. Cabaran menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara perindustrian.

i.Jelaskan cabaran yang dihadapi Malaysia (5 markah)
ii.Nyatakan usaha-usaha untuk mengatasi cabaran di atas (5 markah)

7. Penerapan nilai-nilai murni/ iktibar/ patriotisme daripada perkembangan revolusi di Eropah demi pembangunan negara kita. (10 markah)

8. Rumusan (5 markah)
i. Pengetahuan yang diperoleh
ii. Iktibar kepada diri, bangsa, dan negara
iii. Harapan untuk masa depan pembangunan Malaysia yang lebih cemerlang.

Skema Jawapan Perkembangan Di Eropah Dan Kesannya Terhadap Negara Kita


Soalan 1 : Pengenalan

F1 Bermula selepas kejatuhan Rom
F2 mengalami zaman mundur/zaman Gelap F3 peringkat awal zaman pertengahan terbahagi kepada tiga
F4 peringkat awal (476 – 1050M)
F5 peringkat kemuncak kira - kira tahun 1450-1300M
F6 peringkat akhir kira - kira tahun 1700 - 1450M
F7 peringkat akhir iaitu Zaman Renaissance 1350 - 1600M
F8 berlaku penjelajahan dan penerokaan
F9 perkembangan ilmu
F10 menyebarkan pengaruh kepada dunia luar Eropah

Soalan 2 : Pertanian dan Revolusi Perindustrian

(i) Revolusi Pertanian

F1 Perubahan besar
F2 berlaku secara mendadak
F3 menyeluruh
F4 berlaku dalam bidang politik
F5 berlaku dalam bidang sosial
F6 berlaku dalam bidang ekonomi
F7 memberi kesan kepada bidang lain/kehidupan manusia
F8 contoh : pemerintahan, kolonial, pemerintahan peribumi.
F9 memakan masa yang lama
F10 berterusan
F11 asas kepada revolusi perindustrian Perkembangan Bidang Pertanian
F12 perubahan sistem penggunaan dan pemilikan tanah
F13 penggunaan kaedah atau teknik saintifik
F14 penanaman yang lebih efisyen
F15 penggunaan peralatan baru

(ii) Revolusi Perindustrian

F1 penyediaan modal
F2 para peladang menjadi lebih kaya
F3 melaburkan lebihan modal
F4 perubahan sikap
F5 sanggup mengambil risiko
F6 tidak perlu bergantung kepada pengimportan bahan tersebut dari luar
F7 dana membantu pertumbuhan perkembangan industri
F8 rekaan sains dan teknologi
F9 semangat dan kegiatan keusahawanan
F10 contoh;James Watt dan Boulton Peralihan daripada Industri Kecil kepada Perkilangan
F11 faedah dan ciptaan baru atau mesin
F12 perubahan dalam teknik pengeluaran
F13 skala pengeluaran bertambah
F14 aktiviti pengkormesialan barangan Pengkhususan Pengeluaran
F15 pelaburan modal yang tinggi
F16 menjurus atau mengkhusus satu bidang

Soalan 3 : Kesan-kesan revolusi Pertanian terhadap perkembangan perindustrian di Eropah

Soalan 4 : Perkembangan Revolusi Perindustrian di Eropah mempengaruhi perkembangan di Malaysia dari aspek :

(i) Politik
F1 Negara kuat mengekploit Negara yang lemah 2
F2 system pemerintahan dan pentadbiran berubah 3
F3 pemerintah tempatan terpaksa menerima penasihat dan pentadbir barat F4 perundangan peribumi diubah atau ditukar
F5 kuasa Inggeris telah campurtangan di Tanah Melayu
F6 Kepulauan Melayu telah dipecah perintah
F7 wujudnya gerakan nasionalisme
F8 perjuangan menuntut kemerdekaan
F9 kuasa raja berkurangan
F10 raja berpelembagaan
F11 system pemerintahan demokrasi mengikut system barat

(ii) Ekonomi
F1 kegiatan ekonomi pribumi distrukturkan
F2 kegiatan penanaman getah dikomersialkan
F3 kegiatan perlombongan bijih timah dikemersialkan
F4 ekonomi dagangan untuk bertujuan untuk eksport
F5 pengeluaran secara besar-besaran
F6 penggunaan teknologi tinggi
F7 kemasukan modal asing

Soalan 5 : Kejayaan Negara setelah memanfaatkan perkembangan revolusi perindustrian
F1 Malaysia menuju kearah Negara perindustrian
F2 Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA) ditubuhkan
F3 perkembangan perusahaan berat berasaskan pelaburan modal
F4 penggunaan teknologi tinggi
F5 peningkatan tenaga pekerja mahir
F6 menggalakkan pelaburan asing
F7 perusahaan baru dibuka
F8 dasar perindustrian Malaysia diperkenalkan
F9 Dasar Penswastaan dan dasar persyarikatan diperkenalkan
F10 ekonomi Negara semakin membangun F11 meningkatkan pendapatan penduduk

Soalan 6 : Cabaran menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara perindustrian

(i) Cabaran yang dihadapi Malaysia
F1 kekurangan modal
F2 nilai mata wang tidak stabil
F3 masalah menarik pelabur asing
F4 masih bergantung kepada teknologi luar F5 persaingan dengan Negara lain
F6 pasaran terhad
F7 tenaga kerja kurang pengetahuan
F8 nilai kemanusiaan semakin hilang

(ii) Usaha mengatasi cabaran
F1 penguasaan dalam ilmu pengetahuan
F2 penguasaan dalam ICT
F3 melahirkan tenaga kerja professional
F4 meningkatkan kualiti produk
F5 memperluaskan pasaran
F6 berani meneroka bidang baru
F7 memperkukuhkan jati diri modal insane
F8 menambahkan pusat pengajian dan

Soalan 7 : Nilai murni/iktibar/patriotisme
F1 Kreatif
F2 Inovatif
F3 Gigih menyelidik
F4 Rajin berusaha
F5 Berjimat cermat
F6 Memanfaatkan kurniaan tuhan
F7 Tidak putus asa
F8 Berani menghadapi cabaran
F9 Semangat meneroka
F10 Bercita-cita tinggi/berwawasan
F11 Bijak merebut peluang

Soalan 8 : Rumusan
F1 Pengetahuan yang diperolehi
F2 Iktibar kepada diri
F3 Iktibar kepada bangsa
F4 Iktibar kepada negara
F5 kemajuan sektor perindustrian
F6 Mencapai wawasan 2020

Baca juga :
● Nota Sejarah Bab 2 : Nasionalisme Di Malaysia Sehingga Perang Dunia Kedua

Semoga perkongsian ini membantu anda mengenai contoh soalan dan skema jawapan tentang Perkembangan Di Eropah Dan Kesannya Terhadap Negara Kita. Selamat menjawab soalan Kertas 3 Sejarah.

Untuk dapatkan pelbagai info lain dan maklumat terkini, follow kami di Facebook di https://www.facebook.com/Mybelajar dan follow kami group telegram MyBelajar menerusi link ini https://t.me/mybelajarsistem.

No comments

Powered by Blogger.